Ürünler

18x7 Dönmeyen Nuflex (Kırmızı Damar)

18x7 Dönmeyen Nuflex (Kırmızı Damar)


Açıklama

(NUFLEX ) KULLANIM TALİMATI
DÖNMEZ HALAT

Özellikle dönmez halatların aktarma, uçkesme ve kullanım sırasında diğer halatlardan daha hassas olduğu unutulmamalıdır. 

Bu nedenle;

a- Dönmez halatların her iki ucu kesilmeden önce mutlaka sıkıca bağlanmalıdır.

b- Aktarma ve boy kesme işlemleri bu işe uygun aktarma makinalarında kurallara uygun bir şekilde yapılmalıdır.

c- Halat vince monte edilmeden önce mümkün olduğu taktirde yere düz olarak serilmeli varsa iç gerilmeleri giderecek
şekilde kendi ekseni etrafına dönmesine izin verilmelidir. 

Daha sonra vince bağlanan halat en az bir saat yüksüz çalıştırılmalı bu sırada meydana gelebilecek iç gerilmelerin giderilmesi amacı ile uçlar serbest hale getirilerek demet veya çeliközün hareket etmesine izin verilmeli daha sonra yeniden kesilen halat uçları uygun şekilde sabitlenerek vince bağlanmalıdır. Kullanım sırasında herhangi bir nedenle halatın döndürülerek sinir meydana getirilmesi halinde yukarıda belirtilen uç kesme işlemi yeniden uygulanmalıdır.

d- Kullanım sırasında ani yüklerin uygulanmasından kaçınmalı ve halatın küçük çaplı makaralardan geçmemesive keskin köşelere sürtmemesi sağlanmalıdır.

e- Dönmez halatlar çalışırken ani yük boşaltması yapılmamalıdır..

f-  Dönmez halat uçları kullanım öncesi ve kesme esnasında mutlaka bağlanmalıdır.

g- Dönmez halatlar yük altında diğer dış kuvvetlerin etkisi ile döndürülmemelidir.