KVKK Nedir?
Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Tarihte her dönem toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem taşıyan bilgiyi koruma yöntemidir. Bireyler tarafından kanuni zorunluluk ya da kişisel tercih doğrultusunda paylaşılan bilgilerin güvenliği ile ilgilidir.

Kişisel verilerin korunması, verilerden ziyade kişileri korumak için gereklidir. Söz konusu verilerin güvenliğinin sağlanamaması, sonuç itibariyle kişiler için zararlı olacağından, KVKK ile aslında teknik veriler değil, veri sahibi bireyler koruma altına alınmıştır.

KVKK tabiri ve bu tabirin belirttiği kanun hayatımıza yeni girmiş olsa da aslında çok uzun süredir kişisel veriler, bazı sözleşmeler ve kanun maddeleri ile koruma altındaydı. Fakat kapsamı yeterince geniş değildi ve kullanıcılar bu hakları konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. Bu Kanunla, kişisel verilerin işlenmesinden özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ve uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Kişisel veriler ile ilgili ilk kapsamlı çalışma, Avrupa Konseyi tarafından yapılmıştır. 28 Ocak 1981’de, “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme” imzaya açılmış ve bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında Türkiye de yer almıştır.

2010 yılına kadar genel kanunlar içinde yer alan hükümler ile korunan kişisel veriler için 2010 yılında, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir…” hükmü, anayasanın 20. maddesine eklenmiştir. Bu hüküm yeterli görülmeyince, günümüzdeki KVKK yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Konseyi’nin sözleşmesi temel alınarak hazırlanan Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 18 Ocak 2016’da tasarı olarak meclise girmiş ve 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 7 Nisan 2016 tarihinde ise 6698 sayılı kanun olarak 29677 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış ve sonrasında yürürlüğe girmiştir.
Whatsapp
Telefon
E-Posta
Konum