GÜNEŞ MAKİNA olarak kalite politikamız,
GÜNEŞ MAKİNA ailesinin taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir.
Gemi Sanayi, Tersane ve Limanlar, Demir ve Çelik Fabrikaları, Şeker ve Çimento Fabrikaları, Madencilik ve İnşaat Sektörü, Otomotiv ve Taşımacılık gibi hizmet verdiğimiz sektörde; Türkiye’nin girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak, Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, GÜNEŞ MAKİNA’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak, Toplam Kalite Yönetimi düşüncesi ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek, müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde ve dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak, lider olmak ve geleceği kurgulamak, Etkin yönetim , iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek, Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler üretmek, İş ve kaynak yönetiminde süreç odaklı bakış açısı ile, sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek

Kalite Politikamızdır.

Genel Müdür


Çevre Politikası
Güneş Makina  olarak Yük Kaldırma ,Taşıma, Gerdirme Ekipmanları, Çelik Halat, Pres Baskı, Sapanlar ve Zincir Sapanları Aksesuarları İmalatı faaliyetleri kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak, Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla imalat sektöründe öncü olmak, Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek, Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek, Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak, Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Güneş Makina  olarak Yük Kaldırma, Taşıma, Gerdirme Ekipmanları, Çelik Halat ,Pres Baskı, Sapanlar ve Zincir Sapanları Aksesuarları İmalatı kapsamında Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak, İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, İSG standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak Tehlikelerin tespit için risk değerlendirme çalışmaları yapmak tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak ya da riskleri azaltmak Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımı ve ortak karar ile aksiyonlar almak Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak, Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak, Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek, Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak, Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak, Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,
Whatsapp
Telefon
E-Posta
Konum