HALKALAR

Oval Halka (GM 340)

Bağlantı Halkası (GM 740)